?>
SMV-Advice
Jane Hübschmann
Helge Hübschmann
logo
Virksomhedsrådgivning

En virksomhedsrådgiver eller personlig sparringspartner kan med fordel bruges, når rådgivning og/eller uddannelse skal foregå i virksomheden og på tidspunkter, der passer ind i den daglige drift.
Indenfor området leder-, medarbejder- og organisationsudvikling arbejder SMV-Advice med forskellige forløb tilpasset den enkelte virksomhed. Det kan være i form af:

  • Rådgivning og sparring
  • Et antal møder i en aftalt periode
  • Uddannelse
  • Træning i et eller flere ledelsesværktøjer
  • Fyraftensmøder for medarbejderne
  • Tema eller inspirationsdage

Ring eller skriv for at aftale et indledende uforpligtende møde, hvor vi kan drøfte et eventuelt samarbejde.

Priser varierer efter det aftalte forløb, så efter det indledende møde, fremsendes et tilbud.