SMV-Advice
Jane Hübschmann
Helge Hübschmann
logo
Referencer
Effektiv Personlig Produktivitet og sparring Erling Walther Madsen - Citychef, HD
Sparring og coaching Leif Nielsen - dyrlæge
Helikopterperspektiv Find B. Schmidt - revisionsvirksomhed
Hårdt arbejde - men med et positivt udbytte Tommy Rasmussen - Fyns Gulvmontage
Lært at prioritere Hans Peter Kajs Ferneke - maskinkonstruktør
"Det gør vi lige en dag" Thøger Oxholm Jensen - anlægsgartner
Ikke nem at overrumple Ruth Versterre - Wooltimo, Horsens
Viden giver vækst Erik Wendelin - Wencon ApS
Hvilken værdi har det haft for dig at have din egen personlige sparringspartner?
Deltagerudtalelser fra Stress-seminar
Udtalelser fra Nøglepersonskurserne
Klik på tekst eller navn for at se referencen
Luk

Ikke nem at overrumple

Min og derved Wooltimo´s sparring med Jane Hübschmann fra SMV-Advice på Fyn i projekt "Vækst i din butik" i Horsens, har betydet, at jeg som selvstændig erhvervsdrivende har holdt ved også ud over de 1½-2 år, som ofte er levetiden for nyerhvervsdrivende. Jane Hübschmann har styrket mig i at blive mere struktureret, så tilpas, at jeg kan se min forretning og idéer "ovenfra", hvilket især giver sig udslag i, at jeg ikke er nem at overrumple udefra. Det er meget vigtigt at have en person udefra, som også ved noget om ensomheden, som nemt kan føles i konfrontationerne med personale, leverandørerne, kreditorer, bank, revisor og myndigheder.

Ruth Versterre
Wooltimo, Horsens