SMV-Advice
Jane Hübschmann
Helge Hübschmann
logo
Referencer
Effektiv Personlig Produktivitet og sparring Erling Walther Madsen - Citychef, HD
Sparring og coaching Leif Nielsen - dyrlæge
Helikopterperspektiv Find B. Schmidt - revisionsvirksomhed
Hårdt arbejde - men med et positivt udbytte Tommy Rasmussen - Fyns Gulvmontage
Lært at prioritere Hans Peter Kajs Ferneke - maskinkonstruktør
"Det gør vi lige en dag" Thøger Oxholm Jensen - anlægsgartner
Ikke nem at overrumple Ruth Versterre - Wooltimo, Horsens
Viden giver vækst Erik Wendelin - Wencon ApS
Hvilken værdi har det haft for dig at have din egen personlige sparringspartner?
Deltagerudtalelser fra Stress-seminar
Udtalelser fra Nøglepersonskurserne
Klik på tekst eller navn for at se referencen
Luk

Deltagerudtalelser fra Stress-seminar

  • har fået en masse input jeg kan bruge næste gang en stresset situation opstår
  • er blevet mere bevidst om symptomer og hvordan jeg kan håndtere stress
  • Det var en god påmindelse om at "gøre noget ved det"!
  • Fik nogle enkle redskaber, der kan gøre hverdagen mindre stressende
  • Jeg er blevet mere bevidst om, hvilke faktorer, der påvirker mig, og hvilke muligheder jeg har for at gøre noget ved disse
  • Fået et bedre overblik over sammenhængen mellem årsager og reaktioner