SMV-Advice
Jane Hübschmann
Helge Hübschmann
logo
Organisationsudvikling

Organisationen

 • Er virksomheden rigtigt organiseret?
 • Er de rigtige medarbejdere ansat i de rigtige funktoner?
 • Følges ansvar og bemyndigelse ad?
 • Fungerer kommandolinier/kommunikation?
 • Er der en overordnet målsætning?
 • Hvordan med mission, vision og værdier?
Svaret på disse og lignende spørgsmål vil vise, om det er nødvendigt at ændre virksomhedens organisation. Efterfulgt af praktisk rådgivning om, hvordan det så kan gøres

Lederen

Et forløb, hvor der rådgives og uddannes i følgende områder:

 • Uddannelse og udvikling
 • Personaleledelse
 • Uddelegering
 • Planlægning og tidsstyring
 • Mål & målsætninger
 • Handlingsplaner
Her anvendes gode, gennemprøvede værktøjer med dokumenterede resultater.

Medarbejderen

Enten et individuelt eller fælles forløb, der omfatter:
 • Afdækning af uddannelsesbehov
 • Personlige og faglige kompetencer
 • Uddannelse og udvikling
Ved fælles forløb vil hovedvægten være lagt på gruppeprocesser og teambuilding.