SMV-Advice
Jane Hübschmann
Helge Hübschmann
logo
Konfliktløsning

Hvorfor konflikter?

Ligeså snart der er to eller flere mennesker der skal samarbejde og/eller kommunikere, er der altid risiko for at der kan opstå konflikter. Konflikter i sig selv er ikke noget problem - så længe de bliver løst. Men hvis man ikke kan få løst konflikterne, eller de optrappes, så er der brug for at lære nogle redskaber at kende, der kan anvendes til løsning af konflikter. Så det opleves som godt og konstruktivt for alle parter. At der opstår en konflikt kan være udtryk for, at det drejer sig om noget parterne føler stærkt for - men måske ikke evner at formidle. Eller at man har stirret sig blind på sin egen opfattelse af en given situation, så man glemmer at lytte til den anden parts synspunkter. Så hvordan når man frem til en vind-vind situation, hvor alle parter oplever, at man kan gå ind for en given løsning på konflikten? Konfliktløsning kan bestilles både som foredrag og som kursusforløb.
Priser afhænger af varighed og deltagerantal, så efter en indledende samtale, fremsendes et tilbud.

Foredrag/Seminar

Består af vekslen mellem teori og praktiske øvelser, så deltagerne får nogle "værktøjer" med sig hjem. Kan tilpasses behovet for den enkelte virksomhed eller gruppe. Deltagerne vil få et indblik i
  • Hvad er en konflikt
  • Kommunikationsmodeller
  • Gensidige forventninger
  • Løsningsværktøjer
Varighed: 2-5 timer afhængig af behov.

 

Kursus i konfliktløsning

Består af teori og praktiske øvelser Deltagerne lærer
  • Hvad udløser en konflikt
  • Nye kommunikationsmodeller
  • At udtrykke og indfri forventninger